Chính sách

Chính sách

Chính sách bảo mật này được áp dụng cho tài khoản đã xác thực khi sử dụng ứng dụng di động Onky. Chúng tôi không chỉ liên tục hoàn thiện dịch vụ để phục vụ người dùng tốt hơn mỗi ngày mà còn liên tục cải tiến công nghệ để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng một cách tuyệt đối.

CHÍNH SÁCH THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ ONKY

1. ONKY đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website trên cơ sở đăng nhập và khai báo thành viên của người sử dụng sẽ được lưu giữ an toàn. Công Ty và ONKY thực hiện biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách:

-  Giới hạn truy cập thông tin cá nhân

-  Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

-  Xóa thông tin cá nhân của khách hàng khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của website.

2. Công Ty và ONKY sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ một công ty, hay đối tượng nào khác ngoại trừ những thông tin, và đối tượng mà khách hàng đã đăng công khai, hoặc giao kết trên website trong quá trình đăng tin bán, hoặc mua sản phẩm. Trong một vài trường hợp đặc biệt, ONKY có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật, khi đó việc tiết lộ thông tin sẽ được chọn lọc và đảm bảo tuân thủ qui định của pháp luật.

3. Nếu khách hàng cho rằng bảo mật của khách hàng bị xâm phạm hay xâm nhập do tình trạng không được đảm bảo bảo mật an toàn trên hệ thống bảo mật của ONKY, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ của ban quản trị website để phản ánh và được giải quyết vấn đề.

4. Mục đích thu thập Thông tin cá nhân. ONKY thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng cho một hoặc một số mục đích như sau:

 - Thực hiện nhận diện Khách hàng là thành viên của ONKY và thiết lập các hình thức liên lạc với khách hàng.

-  Thực hiện cung cấp, cập nhật và cải tiến Dịch vụ,

-  Hiển thị và đo lường hiệu quả quảng cáo

5. Loại thông tin thu thập. Những loại Thông tin cá nhân mà ONKY thu thập từ Khách hàng của mình bao gồm:

 - Thông tin cá nhân như họ và tên, giới tính, ngày sinh, thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;

-  Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;

-  Các thông tin khác phục vụ Chương trình Khách hàng thân thiết như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng.

6. Phạm vi sử dụng thông tin 

-  Thông tin được thu thập trên ONKY sẽ được sử dụng rộng khắp trên toàn bộ các dịch vụ mà ONKY đang cung cấp cho các khách hàng, đồng thời sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích cần thiết trên sàn, để đảm bảo tối ưu hóa tính năng và hiệu quả của thông tin được sử dụng.

-  Chỉ có khách hàng là thành viên mới có thể truy cập vào tài khoản cá nhân của mình tại website ONKY bằng tên đăng nhập và mật khẩu do khách hàng chọn.

-  Bất cứ ai cũng có thể sử dụng các thông tin trên ONKY để tiến hành các giao dịch và sử dụng Dịch Vụ hợp pháp, nhưng không có quyền sử dụng những thông tin này vào mục đích Spam hoặc sưu tầm thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý từ ONKY.

-  ONKY có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang website mà không cần phải báo trước cho khách hàng.

-  ONKY không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên ONKY.

7. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập ONKY sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do người sử dụng đăng tải, cung cấp trên các hệ thống nội bộ của ONKY trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập.

8. Việc công bố thông tin thu thập

-  ONKY không tiết lộ, cho thuê, hoặc bán những thông tin cá nhân của khách hàng cho các tổ chức hay cá nhân với mục đích trục lợi trừ khi nhận được yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc phải thực hiện theo chính sách của pháp luật.

-  ONKY cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng cho các bên dưới đây. Tuy nhiên, Các thông tin cá nhân mà ONKY tiết lộ có thể bao gồm thông tin nhận diện tài khoản của khách hàng và lịch sử tài khoản người dùng, tên, địa chỉ giao dịch, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc bất cứ điều gì khác mà ONKY cho là có liên quan.

-  Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như các dịch vụ đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng, hoặc các dịch vụ phần mềm khác để cải tiến chất lượng và dịch vụ của website); 

-  Bên thứ ba cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ONKY (như điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, liên kết, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ khách hàng); 

-  Bên thứ ba khác mà Khách hàng có yêu cầu ONKY gửi thông tin của Khách hàng (hoặc bên mà Khách hàng đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác). 

-  Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho ONKY, Khách hàng hay bất kỳ người dùng nào khác trên ONKY phải liên đới chịu trách nhiệm pháp lý. 

-  Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của ONKY cho rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật, cần phải cung cấp, thực hiện theo yêu cầu. 

-  Các đơn vị kinh doanh, hoặc nhà đầu tư khác mà ONKY có kế hoạch hợp tác đầu tư, sáp nhập, hoặc được nhà đầu tư đó mua lại. Trong tất cả những trường hợp như vậy, ONKY sẽ yêu cầu các đơn vị này thực thi chính sách bảo mật thông tin này đối với thông tin cá nhân của các Khách hàng.

9. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân. ONKY cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho ONKY trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Mọi biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện bởi ONKY để ngăn ngừa các hành vi sau:

-  Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép;

-  Sử dụng thông tin trái phép;

-  Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép Tuy nhiên, ONKY không đảm bảo, và không thể cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập, hoặc xâm nhập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép. Trong mọi trường hợp, ONKY thể xảy ra đối với cá nhân, tổ chức có thông tin liên quan, khi việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trên sàn một cách trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của ONKY, đồng thời ONKY cũng sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép như vậy.

10. Việc sửa đổi chính sách bảo mật thông tin ONKY có toàn quyền chủ động chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin trên website vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, hoặc theo qui định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của sàn giao dịch, và đảm bảo nghĩa vụ tôn trọng pháp luật luôn được thực thi tuyệt đối. Mọi nội dung của chính sách bảo mật thông tin, và các sửa đổi, bổ sung đối với chính sách này sẽ luôn được cập nhật và công bố trên website của ONKY, và sẽ được ghi ngày sửa đổi, cập nhật để khách hàng có thể nhận biết được nội dung mới nhất.

  • Về đầu trang
  • DÀNH CHO BỆNH NHÂN

    DÀNH CHO BÁC SĨ