Điều khoản

Điều khoản

Để sử dụng Ứng dụng Onky, Bạn phải đồng ý với các Điều khoản sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là “Điều khoản”) dưới đây. Các Điều khoản này do Công ty cổ phần Onky đưa ra để điều chỉnh và áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng website

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng (”Điều khoản”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc phần nào của ứng dụng “ONKY” (”Ứng dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công Ty TNHH  Dịch Vụ Trực Tuyến Onky cung cấp để kết nối đến ứng dụng.

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

"Lưu ý: ONKY không phải là nhà cung cấp các lời khuyên y tế. Trước khi bạn làm một điều gì đó có thể ảnh hưởng tới sự an toàn & sức khoẻ bản thân hoặc gia đình, hãy xin ý kiến của các chuyên gia!"

ONKY cung cấp dịch vụ kết nối khách hàng với các Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua Ứng dụng ONKY được định nghĩa dưới đây. Người muốn tham gia Thỏa thuận này nhằm mục đích truy cập và sử dụng Ứng dụng ONKY. Người dùng nhận thức đầy đủ và đồng ý rằng ONKY là một Công ty cung cấp dịch vụ công nghệ IT, không cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Để sử dụng Ứng dụng ONKY, Bạn phải đồng ý với các Điều khoản sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là “Điều khoản”) dưới đây. Các Điều khoản này do Công ty cổ phần ONKY đưa ra để điều chỉnh và áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng website onky.vn; các domain khác trở về website onky.vn; các dịch vụ của ONKY có trên trang web của Onky; và các Ứng dụng của ONKY trên điện thoại di động.

Qua việc truy cập và sử dụng Ứng dụng và nền tảng công nghệ của ONKY; người dùng đồng ý chịu sự ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản được quy định tại đây. Nếu người dùng không đồng ý với tất cả các Điều khoản này, đề nghị không sử dụng Ứng dụng và Nền tảng công nghệ của ONKY. Việc sử dụng nền tảng công nghệ đồng nghĩa với việc người dùng đã chấp thuận tất cả các Điều khoản của Thỏa thuận. Các Điều khoản của Thỏa thuận có thể được ONKY sửa đổi tại bất kỳ thời điểm nào. Phiên bản Thỏa thuận mới nhất sẽ được cập nhật tại địa chỉ onky.vn

ONKY giữ quyền thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và bất kỳ chính sách nào khác của ONKY liên quan tới việc sử dụng Nền tảng công nghệ tại bất kỳ thời điểm nào và tùy thuộc vào quyết định riêng của mình qua việc đăng các sửa đổi trên Internet tại địa chỉ onky.vn. Việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi được đăng trên Internet sẽ được xem là chấp thuận toàn bộ các thay đổi hoặc sửa đổi đó.

Tài khoản của người dùng

Để sử dụng Ứng dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của ONKY. Bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của ONKY; đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký. Nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào ONKY sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

Hành vi nghiêm cấm

Bạn có quyền sử dụng Ứng dụng và các dịch vụ khác mà ONKY cung cấp. Tuy nhiên, việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây:

1. Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở ứng dụng này.

2. Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hay đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng cho bên thứ ba bất kỳ.

3. Sử dụng Ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba bất kỳ (tổ chức, cá nhân).

5. Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Ứng dụng hoặc nội dung Ứng dụng.

6. Thay đổi hoặc huỷ bỏ trạng thái ban đầu của Ứng dụng.

7. Sử dụng Ứng dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của ONKY, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xoá bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá huỷ hệ thống mạng.

8. Đăng nhập và sử dụng Ứng dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Onky.

9. Sử dụng Ứng dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc.

10. Các hành vi kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật thể chất.

11. Tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân của người khác, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, e-mail, số thẻ tín dụng hoặc bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để theo dõi, liên lạc hoặc mạo danh cá nhân đó.

12. Cố gắng để mạo danh bất kỳ bên nào khác.

13. Tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động hoặc không được sự cho phép gây nhầm lẫn cho người khác về nguồn gốc thông tin liên lạc của bạn.

14. Lừa gạt Onky hoặc người dùng khác, đặc biệt là trong nỗ lực để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu.

15. Sử dụng Ứng dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba.

16. Sử dụng Ứng dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi ONKY trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.

17. Các hình thức vi phạm khác.

Các hành vi trên chỉ được phép thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của ONKY.

Quyền truy cập và thu thập thông tin

A. Khi sử dụng Ứng dụng, người dùng thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của người dùng đó:

1. Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại.

2. Ghi dữ liệu của Ứng dụng lên thẻ nhớ.

3. Truy cập vào Internet từ thiết bị của người dùng.

Tất cả các truy cập này đều được ONKY thực hiện sau khi có sự đồng ý của chính người dùng. Vì vậy người dùng cam kết và thừa nhận rằng, khi họ đã cấp quyền cho ONKY, người dùng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào với ONKY về việc truy cập này.

B. Cùng với quyền truy cập, ONKY sẽ thu thập các thông tin sau của người dùng:

1. Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin người dùng cung cấp cho ONKY để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email.

2. Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của người dùng, thông tin phiên bản ONKY mà người dùng đang sử dụng cho điện thoại của mình.

3. ONKY không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng dụng này.

Cam kết bảo mật thông tin

ONKY cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà người dùng cung cấp cho Onky và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  • Về đầu trang
  • DÀNH CHO BỆNH NHÂN

    DÀNH CHO BÁC SĨ