Quy định sử dụng

Quy định sử dụng

Người sử dụng đồng ý và cam kết không đăng tải, trao đổi, chia sẻ trên ONKY các nội dung bị cấm theo quy định nhà nước CHXHCN Việt Nam

1.         QUI ĐỊNH CHUNG KHI SỬ DỤNG
1.1.       Người sử dụng phải đảm bảo các thông tin cá nhân (bao gồm họ và tên, tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ,…) mà bạn đang sử dụng và đã được cung cấp cho chúng tôi là trung thực, mới nhất, đầy đủ và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Đồng thời bạn luôn duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.

1.2.       Người sử dụng tự có trách nhiệm tự bảo vệ mật khẩu của bạn trên ONKY Chúng tôi khuyến khích bạn nên dùng mật khẩu mang tính bảo mật cao (bao gồm chữ thường, chữ hoa, chữ số và ký hiệu cho phép).

1.3.       Người sử dụng đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ Dịch Vụ nào của ONKY (bao gồm cả tài khoản của Bạn).
1.4.       Người sử dụng không truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ bằng các phương thức được tự động hóa (như harvesting bots, robot, gián điệp hoặc scraper) mà không có sự cho phép của chúng tôi.
1.5.       Khi vào web của Onky, người sử dụng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Onky với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Onky cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong điều kiện và điều khoản nêu tại Thỏa Thuận này, Onky sẽ hủy tư cách thành viên trên sàn mà không cần báo trước. Những thông tin sản phẩm hiển thị trên Onky là thông tin từ người dùng dịch vụ trên Onky cung cấp và tương tác lẫn nhau, mà không phải do Onky soạn thảo. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí.

1.6.       Khi người sử dụng đồng ý đăng kí tư cách thành viên để truy cập sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng liên quan trên Onky, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Onky phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí.

1.7.       Thành viên phải thông báo cho Ban quản trị ONKY biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Công Ty, và Onky không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ các quy định tại Thỏa Thuận. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Onky. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link được thông báo trên Onky.

1.8.       Onky có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Thỏa Thuận này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về điều khoản và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

1.9.       Trước khi sử dụng Onky, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên website, người dùng và thành viên phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể được qui định tại trang web, và được dẫn chiếu ví dụ như nêu tại phần Quy định chung này. Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ Ban quản trị, và đội ngũ chăm sóc khách hàng của Onky. Mục tiêu của bản Thỏa Thuận này là để tạo ra một hành lang chung, và đề ra sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện giữa Onky và người sử dụng.

2.         PHẠM VI NỘI DUNG TRAO ĐỔI, CHIA SẺ, CUNG CẤP

2.1.       Các Nội Dung Cấm Trao Đổi, Chia Sẻ

Người sử dụng đồng ý và cam kết không đăng tải, trao đổi, chia sẻ trên ONKY các nội dung bị cấm theo quy định nhà nước CHXHCN Việt Nam như sau: (trích khoản 1, điều 5, nghị định 72/2013/NĐ-CP, về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng - sau đây gọi chung là “NĐ72”)

2.1.1.    Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

2.1.2.    Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

2.1.3.    Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

2.1.4.    Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

2.1.5.    Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

2.1.6.    Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2.1.7.    Nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...).

2.1.8.    Nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người khác trên Onky.

2.1.9.    Không được gửi lên Onky bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.

2.1.10.   Nghiêm cấm những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dâm, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam. 
2.1.11.   Nghiêm cấm tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào có mục đích thương mại mà người dùng không mong muốn; vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người có quyền hợp pháp.

2.1.12.   Không được gửi hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của người sử dụng trừ khi đó là các thông tin được cung cấp miễn phí. 

2.1.13.   Nghiêm cấm việc gửi bất kỳ thông tin nào có chứa các loại virus, trojan, bọ hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống Onky, máy tính, mạng Internet và các thông tin bảo mật của chúng tôi và/hoặc của các thành viên trên Onky.

2.1.14.   Không được sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

2.1.15.   Không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/hoặc bất kỳ dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ và các thành viên của Onky

2.1.16.   Không được phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác, đưa ra tuyên bố hoặc đại diện cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà người sử dụng không được uỷ quyền phát ngôn hoặc nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những thành viên cùng tham gia Onky.

2.1.17.   Không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác. 
2.1.18.   Nghiêm cấm thực hiện các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác, hoặc không bắt nạt, hăm dọa hoặc quấy rối bất kỳ người dùng nào khác sử dụng Onky. 

2.1.19.   Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

2.1.20.   Không đăng các giao tiếp thương mại trái phép (như spam) trên Onky.

2.1.21.   Không thu thập thông tin đăng nhập hoặc truy cập vào tài khoản của người khác.
2.1.22.   Không được dùng Onky để làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, sai trái, độc hại hoặc phân biệt đối xử.

2.1.23.   Không làm bất kỳ điều gì có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hay giao diện của Onky, như tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) hoặc can thiệp vào kết xuất trang hay chức năng khác của Onky

2.1.24.     Không tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
2.1.25.     Không đăng giấy tờ nhận dạng hoặc thông tin tài chính nhạy cảm của chính bạn hay bất kỳ ai lên Onky

2.1.26.     Không đăng nội dung hoặc thực hiện hành động nào trên Onky xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc nói cách khác vi phạm luật.

Để đảm bảo hoạt động lành mạnh và thông suốt của Onky,Ban quản trị Onky có quyền xoá các nội dung của bạn đăng trên website, tạm dừng hoặc hủy cung cấp Dịch Vụ cho của bạn mà không cần báo trước nếu chúng tôi tin rằng bạn có hành động vi phạm Điều khoản

2.2.         Trách Nhiệm Đối Với Hành Vi Vi Phạm Về Nội Dung Đăng Tải

2.2.1.       Người sử dụng hiểu rằng các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình hoạ, video, thư, hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là “Nội Dung”), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, là hoàn toàn thuộc vể trách nhiệm của người tạo ra nội dung đó. Điều này có nghĩa là Bạn, chứ không phải Onky hay Công Ty, hoặc đại diện, nhân sự của Công Ty, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với: (a) toàn bộ Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi, truyển đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác qua Dịch Vụ, (b) việc bạn tiếp xúc, sử dụng những Nội Dung của người khác trên Onky hoặc với bất cứ thiệt hại, thổn thất nào pháp sinh từ việc bạn tiếp xúc, sử dụng nội dung trên Onky

2.2.2.       Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các Nội Dung do bạn đưa lên Onky. Công Ty, Onky, và Ban quản trị diễn đàn, hoặc nhân sự được ủy nhiệm bởi Công Ty, có quyền kiểm tra các thông tin bạn đưa lên và trong trường hợp phát hiện ra các sai phạm, Onky có quyền xoá nội dung của bạn đăng trên Dịch Vụ, tạm dừng hoặc hủy cung cấp Dịch Vụ cho của bạn mà không cần báo trước. Để tham gia diễn đàn bạn có thể tham khảo thêm Quy định diễn đàn này.

 3.     QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ Onky

3.1.         Quyền Của Người Sử Dụng

3.1.1.       Khi đăng ký trở thành Thành viên của Onky và được Onky chấp thuận, Thành viên sẽ được quyền khởi tạo tài khoản trên diễn đàn để tham gia cung cấp, chia sẻ, trao đổi thông tin trên Onky.

3.1.2.       Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý thông tin và nội dung trên diễn đàn.

3.1.3.       Thành viên sẽ được nhân viên của Onky hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng nội dung thông tin, tiến hành chia sẻ thông tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Onky.

3.1.4.       Được quyền tham gia diễn đàn, sử dụng và cung cấp thông tin lên diễn đàn Onky, và có quyền chia sẻ thông tin dưới các định dạng mà Onky đã quy định.

3.1.5.       Thành viên sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do thành viên Onky hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Onky. Các chính sách ưu đãi này sẽ được Onky giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên Onky hoặc được gửi trực tiếp đến các Thành viên.

3.1.6.       Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Onky trong quá trình sử dụng các Dịch Vụ. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Ban quản trị Onky.

3.2.         Nghĩa Vụ Của Người Sử Dụng

3.2.1.       Có trách nhiệm phản hồi trực tiếp bằng Onky.

3.2.2.       Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị Onky về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

3.2.3.       Thành Viên cam kết những thông tin cung cấp cho Onky và những thông tin đăng tải lên Onky là chính xác và hoàn chỉnh, và không vi phạm các nội dung cấm được qui định bởi Onky và pháp luật. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Onky luôn được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

3.2.4.       Thành Viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của các thông tin, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Onky trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

3.2.5.       Thành Viên có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin phù hợp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, hoặc các công tác thống kê, hoặc các công việc phù hợp khác theo qui định của pháp luật.

3.2.6.       Thành Viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi sử dụng Dịch Vụ trên Onky.

3.2.7.       Thành Viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Onky vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Onky hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn, kỳ thị, chia rẽ thị trường, tạo những thông tin mang tính chất so sánh, chê bai, loan tin hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

3.2.8.       Thành Viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của các dịch vụ do Onky cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Onky trong từng trường hợp cụ thể.

3.2.9.       Thành Viên không được hành động gây mất uy tín của Onky dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, hoặc thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Onky, hoặc của những cá nhân, tổ chức khác.

3.2.10.     Chịu hoàn toàn trách nhiệm cá nhân trước Công Ty, Onky, các cá nhân, tổ chức có liên quan khác khi Thành viên vi phạm các qui định của pháp luật và các điều kiện của Thỏa Thuận này, gây ảnh hưởng, thiệt hại đến Công Ty, nhân sự của Công Ty, các cá nhân và tổ chức có liên quan, đã phải chịu ảnh hưởng bởi những hành vi vi phạm đó.

3.2.11.     Không sử dụng Onky vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

3.2.12.     Không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và đọc thông tin trên Onky.

3. 2.13.    Cho phép và tạo quyền đương nhiên cho Onky sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Việc này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; người sử dụng cần lưu ý rằng, các video clip trên Onky có thể tiếp tục thuộc giao diện nội dung trên Onky ngay cả khi tài khoản của người sử dụng đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

3.2.14.     Từ bỏ, và không yêu cầu về bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc Onky sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa phản hồi của người sử dụng.

3.2.15.     Người sử dụng đồng ý rằng Onky và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên khoa, việc sử dụng những thông tin tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc quyền quyết định của người sử dụng và các yếu tố rủi ro của nó sẽ không thuộc trách nhiệm của Onky. Người sử dụng đã hiểu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra.

3.2.16.     Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên Onky. Không gây cản trở việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác.

3.2.17.     Không xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của Onky. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp Dịch Vụ.

4.         QUYỀN, VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY VÀ Onky

4.1.         Các Quyền Của Onky

4.1.1.       Công Ty và Onky (sau đây gọi chung là “Nhà Cung Cấp”) được yêu cầu các Thành viên và người sử dụng Dịch Vụ cung cấp các thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên website, và hưởng phí dịch vụ áp dụng trên Onky tùy thuộc qui định của website và chính sác của Công Ty tại từng thời điểm, căn cứ theo các qui định liên quan của pháp luật Việt Nam;

4.1.2.       Nhà Cung Cấp có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang Onky tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

4.1.3.       Nhà Cung Cấp có toàn quyền thay đổi những nội dung trong Thỏa Thuận này mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ trên Onky sau những sửa đổi đó, người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các nội dung đã được sửa đổi này.

4.1.4.       Nhà Cung Cấp được quyền giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào đưa lên, bao gồm cả các thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản, nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4.1.5.       Nhà Cung Cấp có toàn quyền từ chối việc truy cập của người sử dụng vào Onky 
Onky hoặc bất kỳ phần nào của website/wapsite ngay lập tức mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng người sử dụng đã vi phạm bất cứ quy định nào trong Thỏa Thuận này.

4.1.6.       Nhà Cung Cấp có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên Onky.

4.1.7.       Nhà Cung Cấp được quyền sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi một cách hoàn toàn miễn phí.

4.1.8.       Nhà Cung Cấp có quyền không xác thực bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của một bên thứ ba.

4.1.9.       Nhà Cung Cấp không bảo đảm, hoặc cam kết rằng mỗi phần của Onky không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho người sử dụng.

4.1.10.     Nhà Cung Cấp có quyền từ chối xuất bản, loại bỏ hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội Dung nào mà người sử dụng đã cung cấp trên Onky vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

4.1.11.     Yêu cầu người sử dụng dịch vụ và/hoặc thành viên trên Onky sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ thông tin sai sự thật, không chính xác hoặc/và vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục. Nếu người sử dụng Dịch Vụ và/hoặc các thành viên trên website không thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ các thông tin có tính chất nêu trên thì Ban quản trị Onky có quyền từ chối, ngừng cung cấp Dịch Vụ;

4.1.12.     Onky có thể sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng phù hợp trên Onky. Các chính sách này sẽ được công bố trên Onky tại từng thời điểm theo quyết định của ban quản trị website;

4.1.13.     Onky có thể chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên và sẽ thông báo cho Thành viên trong thời hạn ít nhất là mười lăm (15) ngày trong trường hợp Thành viên vi phạm Thỏa Thuận này hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động trên Onky;

4.1.14.     Onky sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng Dịch Vụ nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Onky liên tục trong thời hạn ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và theo chính sách, thủ tục của Onky tại thời điểm đăng ký lại đó;

4.1.15.     Onky có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng Dịch Vụ và quyền của Thành viên nếu Ban quản trị của Onky phát hiện Thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, hoặc trong trường hợp Onky thấy rằng việc Thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho hoạt động của website hoặc uy tín Công Ty, hoặc khi ban quản trị website thấy rằng Thành viên có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Onky, hoặc có các hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam;

4.1.16.     Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng Dịch Vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên đã được cấp, hoặc được công nhận bởi Onky trước đó sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

4.2.    Các Nghĩa Vụ Của Onky

4.2.1.       Cung cấp dịch vụ Onky theo đúng những cam kết, mục tiêu đã đề ra trong Thỏa Thuận này;

4.2.2.       Đảm bảo thiết lập và duy trì các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng Dịch Vụ; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;

4.2.3.       Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;

4.2.4.       Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 của NĐ72;

4.2.5.       Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 của NĐ 72 khi có yêu cầu;

4.2.6.       Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

4.2.7.       Cam kết luôn đảm bảo ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

4.2.8.       Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên Onky theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên Onky;

4.2.9.       Chịu trách nhiệm báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

4.2.10.     Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Nhà Cung Cấp nằm trong diễn đàn và bị giới hạn bởi pháp luật, vì vậy Nhà Cung Cấp không chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành cho bất cứ thông tin, vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào giao dịch thông qua Onky.

4.2.11.     Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà Cung Cấp cũng không phải chịu trách nhiệm pháp lý về người sử dụng hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đối với những tổn thất, dù là trực tiếp, gián tiếp, hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại về kinh tế phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên Onky, ngay cả khi Onky không có khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

4.2.12.     Các liên kết tại Onky có thể dẫn người sử dụng tới các website khác, Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

4.2.13.     Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm nếu thông tin được các thành viên của Onky đưa lên không được cập nhật theo mong muốn của người sử dụng. Theo đó, Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm về các thông tin mà thành viên của Onky đăng tải lên.

  • Về đầu trang
  • DÀNH CHO BỆNH NHÂN

    DÀNH CHO BÁC SĨ